...

CITLIVOST není přecitlivělost

Co je to vysoká citlivost neboli hypesenzitivita?

Vysoká citlivost je vrozenou vlastností nervového systému, který je extrémně reaktivní. To znamená, že pro jeho aktivaci stačí opravdu velmi malý podnět. Jednoduše řečeno je to zvýšená vnímavost vůči okolním vjemům. Proto jsou vysoce citliví lidé velmi často snadno zahlcení. Náročné jsou pro ně situace, kde je příliš hluku, nepořádek, chaos, mnoho lidí a podobně. Přirozeně vyhledávají klidná místa pro znovu nabití síly a získání energie. Milují přírodu, ke které cítí hluboký vztah.

Dalším projevem vysoké citlivosti je přebírání nebo nasávání emocí, fyzických projevů, bolesti i energie (pozitivní i té stresující) od ostatních. Vysoce citlivý člověk je pak jako taková houba nasávající vše okolo. Důležité je se naučit rozeznávat „co je moje“ a „co už ne“.

Vysoká citlivost sebou přináší i zvýšenou schopnost empatie, nikoliv ve smyslu soucítění s druhými, ale jako umění vnímat velmi jemné energie na hluboké úrovni. Lidé s vysokou citlivostí vše zpracovávají intenzivněji a hlouběji, vše propojují, vnímají jemné nuance v jejich okolí. Jejich mysl pracuje na plné obrátky.

Možná dnes slyšíte o vysoké citlivosti poprvé. Přijměte pozvání a pojďte se mnou téma vysoké citlivosti prozkoumat více. Zvu Vás k vyzkoušení testu citlivosti zdarma!

„Máš-li pocit, že na tento svět nepatříš, jsi zde proto, abys vytvořil svět lepší.“ (neznámý autor)

 

Znám své možnosti

Nepouštím se do vod, které přísluší lékařským odborníkům nebo terapeutům. Mé služby nenahrazují lékařskou péči. Ke své práci přistupuji zodpovědně, vždy s ohledem na své zkušenosti, vědomosti a schopnosti. Můžete mi důvěřovat.

Za stromem

Sledujte práci citlivky na FB

V rámci osvěty o Lesní mysli a vysoké citlivosti budu vděčná za Váš lajk, líbí se mi, sleduji.

Děkuji!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.