...

LESNÍ MYSL 

Využijte přirozeně léčivého prostředí lesa pro zdraví a psychickou pohodu.

 

Jak je známo a vědecky podloženo, pobyt v přírodě má uzdravující účinky a blahodárně působí na naše tělo i mysl. Pobyt v lese přispívá k nalezení životní rovnováhy a radosti. V dnešní uspěchané době plné hluku a vjemů je přirozené, že lidé hledají klid a uvolnění v přírodě a les je ideálním místem pro načerpání nové energie, relaxaci a osvěžení.

Pocity zahlcení, únavy, tlaku, nervozity, nedostatku energie, vyčerpání, to jsou jen některé typické negativní projevy dlouhodobého působení stresu, které zná každý z nás. Do přírody si všichni chodíme odpočinou a tzv. vypnout. Cvičení Lesní mysl může váš pobyt venku pomyslně posunout o něco výš. Tato cvičení jsou velmi oblíbená právě proto, že jsou jednoduchá a časově nenáročná a jsou tak ideálním pomocníkem doplňujícím zdravý životní styl a péči o duševní pohodu. 

„Do lesa chodím, abych ztratil mysl a našel svou duši.“ —  John Muir

Vědci dokázali, že už po 10 minutách strávených v lese dochází k poklesu krevního tlaku, po 20 minutách se zlepšuje nálada a po 2 hodinách dokonce dochází k celkovému ozdravení imunitního systému. V lese můžeme pocítit nárůst vnitřní klidu, ustupuje stres a napětí, projasňují se naše smysly. Udělat si z návštěvy lesa každodenní zvyk nebo rituál má blahodárné účinky pro naše zdraví.

Tavarila Lesní mysl
Tavarila Lesní mysl skupinová
tavarila lesní mysl skupinová

Poznejte a zažijte

Lesní mysl

Lesní mysl je název finského konceptu cvičení dovedností mysli za podpory léčivých účinků lesa. Jinak řečeno jde o jednoduchá cvičení v lese, zaměřená na ztišení, zklidnění mysli, dech, prožití přítomného okamžiku, získání nadhledu a inspirace, využívající prvky mindfulness (všímavosti), pozitivní psychologie a koučinku. Lesní mysl rozvíjí umění zpomalit, naladit se na sebe, zastavit se. Je zaměřená pozitivně a hledá v životě to dobré.

Cvičení Lesní mysl je nenáročné, vhodné pro všechny věkové i profesní skupiny. Pracovní vytížení a stres dnes totiž prožívá téměř každý. I když Lesní Mysl není založená na práci s energií, respektuje každého s jeho osobním přístupem k lesu a přírodě jako takové. Lesní mysl je otevřená, probouzející zvědavost, úžas, úctu, vděčnost, pocity bezpečí a přijetí. Naučím Vás, jak posunout svou oblíbenou procházku v lese na vyšší úroveň.

 

Provedu Vás

Jako certifikovaná průvodkyně cvičením Lesní mysl Vás zvu na tříhodinovou zážitkovou procházku v lese, kde získáte mou plnou pozornost a péči. Naučím Vás cvičení, která pak můžete využívat při svých procházkach venku a zařadit je tak do každodenní péče o své zdraví. Do Lesa můžete také vstoupit se záměrem a odnést si odpovědi na své otázky.

Ochutnávka Lesní mysli probíhá individuálně či v malých skupinkách tak, abych vždy zachovala dostatečný a bezpečný prostor pro sdílení a inspiraci. Partnerská ochutnávka Lesní mysli pak probíhá za účelem sdílení společného zážitku a podpory patrnerského vztahu.

Tavarila

Tavarila individuální lesní mysl

Máte na srdci otázku?

Neváhejte a napište mi na sylva@tavarila.cz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.