...

Cookies

POUŽÍVÁM COOKIES

CO JE TO COOKIES?

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, neboli vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, aby se vám zobrazovaly webové stránky a fungovaly vám tak jak mají nebo abychom věděli, že jste (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Analytické – tyto pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.

JAK COOKIES ZPRACOVÁVÁME?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich by se vám stránky nemohly bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

JAK ZABRÁNIT POUŽÍVÁNÍ COOKIES?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete zde:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

KDO PRO NÁS COOKIES ZPRACOVÁVÁ?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. Viz tabulka níže…

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics,  mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název

Typ

Kdo ji využívá

Expirace

Co dělá (účel)

_ga

Analytická

Google Analytics

2 roky

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

_ga_#

Analytická

Google Analytics

2 roky

Služba Google Analytics shromažďuje údaje o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku, a také o datumu první a poslední návštěvy.

wf-csrf

Funkční

Tavarila

Session

Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.

wf-csrf.sig

Funkční

Tavarila

Session

Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.

wf-order-id

Funkční

Tavarila

14 dní

Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – soubor cookie je nezbytný pro provádění bezpečných transakcí na webových stránkách.

wf-order-id.sig

Funkční

Tavarila

14 dní

Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – Soubor cookie je nezbytný pro bezpečné provedení platebních transakcí na webových stránkách.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejasnosti řešit nejprve s námi.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad zpracovávání osobních údajů v neváhejte nás kontaktovat na adrese

sylva.pekarova@gmail.com

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2024.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.